സര്‍വര്‍ തകരാര്‍, റേഷന്‍കടകള്‍ ഇന്നും നാളെയും അടച്ചിടും

Top News

തിരുവനന്തപുരം: സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാനാവാത്തതിനാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ ഇന്നും നാളെയും കൂടി അടച്ചിടും. തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ രണ്ടു ദിവസം വേണം എന്ന് നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 29ന് റേഷന്‍ കടകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
അതേസമയം, ഈ മാസത്തെ റേഷന്‍ വിതരണം അടുത്ത മാസം അഞ്ച് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആറാം തീയതി മുതല്‍ മാത്രമേ മെയിലെ റേഷന്‍ വിതരണം തുടങ്ങൂ. ഇ പോസ് സര്‍വര്‍ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ശാശ്വത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി. ആര്‍ അനില്‍ പറഞ്ഞു.
ഇ-പോസ് മെഷീനുകളിലെ തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകള്‍ ഇന്നലെ നാല് മണി വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് രാവിലെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സര്‍വര്‍ തകരാര്‍ മൂലം തുടര്‍ച്ചയായി റേഷന്‍ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. മെഷീന്‍ തകരാര്‍ മൂലം പാലക്കാട് ഇന്നലെ റേഷന്‍ വിതരണം മുടങ്ങി. നാലു ദിവസമായി ജില്ലയില്‍ റേഷന്‍ വിതരണം സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വയനാട്ടിലും റേഷന്‍ വിതരണം മുടങ്ങിയിരുന്നു. നാലു ദിവസമായി ഇവിടെയും റേഷന്‍ വിതരണം സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *