സംസ്ഥാനത്ത് വി ഐ പി സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക തസ്തിക

Top News

തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിക്കുമെതിരായി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വി.ഐ.പി സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രത്യേക തസ്തിക രൂപീകരിച്ചു.ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വി.ഐ.പി സുരക്ഷയുടെ ചുമതല നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.
ആംഡ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയന്‍ എസ്.പിയായ ജയ് ദേവിനെ വി.ഐ.പി സെക്യൂരിറ്റി ചുമതലയുള്ള എസ്.പിയായി നിയമിച്ചു. വി.ഐ.പി സുരക്ഷ ഏകോപിപ്പിക്കാനായാണ് പ്രത്യേക തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇന്‍റലിജന്‍സ് എ.ഡി.ജി.പിയുടെ കീഴിലാണ് പുതിയ തസ്തിക. സപ്ലൈ കോ എം.ഡിയായിരുന്ന സഞ്ചീബ് കുമാര്‍ പട്ജോഷിയെ കോസ്റ്റല്‍ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള എ.ഡി.ജി.പിയായും നിയമിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *