മതസൗഹാര്‍ദ്ദം സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം : വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ നല്കി വര്‍്ഗീയ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാന്‍് ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഇതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വിവിധ സംഭവങ്ങളില്‍ ഓണ്‍്ലൈന്‍ ് പോര്‍ട്ടലുകള്‍്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സ്പര്‍ധ വളര്‍ന്നു വരുന്നു എന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്ത ശ്രദ്ധയില്‍് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുവില്‍് സംസ്ഥാനത്ത് സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍് പറഞ്ഞു. മതസൗഹാര്‍ദ്ദം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും സര്‍ക്കാര്‍് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സ്ആപ്പ് ഹര്‍്ത്താലും, വര്‍ഗീയ പ്രചരണവും നടത്തി സംഘര്‍്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ ്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍് വ്യക്തമാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *