പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

Top News

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി മെഡിസെപ്പിന്‍റെ ജില്ലാതല പരിശീലനപരിപാടി കലക്ടറേറ്റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡോ. എന്‍.തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഢി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെഡിസെപില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കാ യിരുന്നു പരിശീലനം.സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും പെന്‍ഷന്‍കാരും അംഗങ്ങളായ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയാണ് മെഡിസെപ്. 30 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയുടെ പരിധിയില്‍ വരുന്നതെന്നും കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 3044 ക്ലെയിമുകളിലായി 8 ,72, 81449 രൂപ മെഡിസെപ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഇനത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *