ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്‍റെ സമാപന സമ്മേളനം കെ മുരളീധരന്‍ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *