ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം

Top News

കോഴിക്കോട് : വെല്‍ഫയര്‍ റേഷന്‍ പെര്‍മിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അതിഥി മന്ദിരങ്ങള്‍, അനാഥാലയങ്ങള്‍, ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ക്ഷേമ ആശുപത്രികള്‍, കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങള്‍, ആശ്രമങ്ങള്‍, മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക്, നാല് പേര്‍ക്ക് ഒരു കിറ്റ് എന്ന രീതിയില് ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയില്‍ വെല്‍ഫയര്‍ പെര്‍മിറ്റ്/ എന്‍. എച്ച് കാര്‍ഡ് എന്നിവ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക നീതി ഓഫീസില്‍ നിന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അപേക്ഷയും അന്തേവാസികളുടെ ലിസ്റ്റും ബന്ധപ്പെട്ട താലൂക്ക് സപ്ലൈ/സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസുകളില് ഓഗസ്റ്റ് 27 – നകം സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താലൂക്ക് സപ്ലൈ/സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *