ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിന്‍ യുകെയില്‍
നല്‍കിത്തുടങ്ങി

India World

ലണ്ടന്‍: ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അസ്ട്രാസെനേക്കയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിന്‍ കുത്തിവയ്പ് യുകെയില്‍ ആരംഭിച്ചു.
ഓക്സ്ഫഡ് സ്വദേശിയും വൃക്കരോഗിയുമായ 82 കാരനാണ് ആദ്യ വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. ഓക്സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ് ബ്രിയാന്‍ പിന്‍കര്‍ക്കു വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. ഫൈസര്‍ബയോണ്‍ടെക് വാക്സിന്‍ യുകെയില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മുതല്‍ നല്‍കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
മെയിന്‍റനസ് മാനേജരായി വിരമിച്ച ബ്രിയാന്‍ പിന്‍കര്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി വൃക്കരോഗിയും ഡയാലിസിസിനു വിധേയനാകുന്നയാളുമാണ്. 88 കാര

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *