ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിച്ച് 110 രാജ്യങ്ങള്‍

Latest News

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിനുകള്‍ എടുത്തവര്‍ക്ക് ഇനി ലോക രാജ്യങ്ങളില്‍ നിര്‍ബാധം യാത്ര ചെയ്യാം. ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റിപ്പത്തായി ഉയര്‍ന്നു.കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പരസ്പര അംഗീകാരത്തിന് പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയതോടെ ആണ് കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിന് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.
ഇതോടെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്, വിനോദ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിദേശത്തേയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാവും. പൂര്‍ണമായും വാക്സിനേഷന്‍ എടുത്ത യാത്രക്കാരുടെ ഇന്ത്യന്‍ വാക്സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നൂറ്റിപ്പത്ത് രാജ്യങ്ങള്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വാക്സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായി കരാറുള്ള രാജ്യങ്ങളും, നിലവില്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റിപ്പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണമായും വാക്സിനെടുത്ത് ചെല്ലുന്ന യാത്രികര്‍ക്ക് ക്വാറന്‍റൈന്‍ രഹിത പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *