ചോദ്യങ്ങളോട് വഴങ്ങാതെ ബിനീഷ്; കാണാന്‍ നിയമവഴി ആലോചിച്ച് കുടുംബം…

Kerala

ബംഗളുരു ലഹരി ഇടപാട് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരി തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും എന്‍ഫോഴ്സമെന്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു നിസഹകരണം തുടരുന്നു. അനൂപ് മുഹമ്മദിന് നല്‍കിയെന്ന് സമ്മതിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്. അതിനിടെ ബിനീഷിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹോദരന്‍ ബിനോയ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇന്നലെ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഇ.ഡി ഓഫീസിലെത്തിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.ബംഗളുരു ലഹരി ഇടപാട് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരി തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും എന്‍ഫോഴ്സമെന്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു നിസഹകരണം തുടരുന്നു. അനൂപ് മുഹമ്മദിന് നല്‍കിയെന്ന് സമ്മതിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്. അതിനിടെ ബിനീഷിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹോദരന്‍ ബിനോയ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇന്നലെ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഇ.ഡി ഓഫീസിലെത്തിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.ബംഗളുരു ലഹരി ഇടപാട് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരി തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും എന്‍ഫോഴ്സമെന്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോടു നിസഹകരണം തുടരുന്നു. അനൂപ് മുഹമ്മദിന് നല്‍കിയെന്ന് സമ്മതിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്. അതിനിടെ ബിനീഷിനെ കാണാനുള്ള അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹോദരന്‍ ബിനോയ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇന്നലെ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഇ.ഡി ഓഫീസിലെത്തിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *