ഏഴ് ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി, ആറെണ്ണം റദ്ദാക്കി

lottery

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏഴു നറുക്കെടുപ്പുകള്‍ മാറ്റി. ആറു ഭാഗ്യക്കുറികള്‍ റദ്ദാക്കി. ഈ മാസം 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 തീയതികളിലെ നറുക്കെടുപ്പുകള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കുകയും 23, 24, 26, 27, 28, 29 തീയതികളിലെ നറുക്കെടുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.16ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കെഎന്‍226 നമ്പര്‍ കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 23ന് നടക്കും. 17ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എന്‍ആര്‍ 82 നമ്പര്‍ നിര്‍മല്‍ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 24ന് നടക്കും. 18ലെ കെ.ആര്‍ 359 നമ്പര്‍ കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി; 19ലെ ആര്‍എന്‍ 353 നമ്പര്‍ പൗര്‍ണമി ഭാഗ്യക്കുറി എന്നിവയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് 26ലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ഡഡബ്ലു 474 നമ്പര്‍ വിന്‍വിന്‍ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 27ലേക്കും 21ലെ എസ്.എസ് 120 നമ്പര്‍ സ്ത്രീശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 28 ലേക്കും 22 ലെ എ.കെ 358 നമ്പര്‍ അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് 29 ലേക്കും മാറ്റി.23ന് നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കെ.എന്‍ 227 നമ്പര്‍ കാരുണ്യപ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി, 24 ലെ എന്‍ആര്‍ 83 നമ്പര്‍ നിര്‍മല്‍ ഭാഗ്യക്കുറി, 26ലെ ആര്‍എന്‍ 354 നമ്പര്‍ പൗര്‍ണമി ഭാഗ്യക്കുറി, 27ന് നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഡബ്‌ളിയു 475 നമ്പര്‍ വിന്‍ വിന്‍ ഭാഗ്യക്കുറി, 28ലെ എസ്എസ് 121 നമ്പര്‍ സ്ത്രീശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി, 29 ലെ എകെ. 359 നമ്പര്‍ അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി എന്നിവ റദ്ദാക്കി.