സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളിയ കാര്‍ഷിക കടം 4.70 ലക്ഷം കോടി

കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷത്തിനിടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളിയ കാര്‍ഷിക വായ്പ 4.70 ലക്ഷം കോടി രൂപ. 2018-19ല്‍ 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു കിട്ടാക്കടമായ കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍. ആ വര്‍ഷത്തെ മൊത്തം കിട്ടാക്കടമായ 8.79 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 12.4 ശതമാനമായിരുന്നു അത്. 2015-16ല്‍ കാര്‍ഷിക കിട്ടാക്കടം 48,800 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. ആ വര്‍ഷത്തെ മൊത്തം കിട്ടാക്കടമായിരുന്ന 5.66 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 8.6 ശതമാനമായിരുന്നു അതെന്ന് എസ്.ബി.ഐ റിസര്‍ച്ചിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2015 മുതല്‍ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ പത്തുവലിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് മാത്രം എഴുതിത്തള്ളിയ കാര്‍ഷിക കടം മൂന്നുലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. കൃഷിനാശം, വിലത്തകര്‍ച്ച, കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകള്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കര്‍ഷകകടം എഴുതിത്തള്ളുന്നത്. വായ്പ എഴുതിത്തള്ളിയെങ്കിലും പുതിയ കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ക്ക് ഡിമാന്‍ഡ് കുറവാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. 51,000 കോടി രൂപയുടെ കാര്‍ഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, അവിടെ പുതിയ കാര്‍ഷിക വായ്പകളുടെ ഡിമാന്‍ഡിലുണ്ടായ ഇടിവ് 40 ശതമാനമാണ്. കാര്‍ഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളിയ കര്‍ണാടകയില്‍ പുതിയ വായ്പാ വളര്‍ച്ച ഒരു ശതമാനം മാത്രം. പഞ്ചാബില്‍ മൂന്നു ശതമാനവും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍