വായ്പ മൊറട്ടോറിയം: അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി 25ന് അവസാനിക്കും

മലപ്പുറം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രളയ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വില്ലേജുകളില്‍ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്‌സ് സമിതി നടപ്പാക്കുന്ന വായ്പ മൊറട്ടോറിയത്തിനു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി നവംബര്‍ 25ന് അവസാനിക്കും. 2019 ജൂലൈ 31 വരെ കുടിശികയില്ലാത്ത വായ്പകള്‍ക്കാണ് മൊറട്ടോറിയം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. അര്‍ഹരായവര്‍ 25നു മുമ്പ് വായ്പ എടുത്ത ബാങ്കില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം. തിരിച്ചടവിനു അവധി അല്ലെങ്കില്‍ സാവകാശം നല്‍കുന്നതാണ് മൊറട്ടോറിയം. മൊറട്ടോറിയം കാലത്ത് ബാങ്കുകള്‍ നിലവിലെ പലിശ ഈടാക്കും. കാലാവധിക്കു ശേഷം ഈ പലിശ മുതലിനോടു കൂട്ടിചേര്‍ത്ത് പുതുക്കിയ മാസ ഗഡു കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു. ഹ്രസ്വകാല, ദീര്‍ഘകാല കൃഷി വായ്പ, കൃഷി അനുബന്ധ വായ്പ, സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തം സംരംഭത്തിനുള്ള വായ്പ, ഭവന, വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകള്‍ എന്നിവക്ക് മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകള്‍ക്കു ആറുമാസവും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 12 മാസം മുതല്‍ 18 മാസം വരെയുമാണ് കാലാവധി. ഹ്രസ്വകാല കൃഷി വായ്പകള്‍ക്കു ഒരു വര്‍ഷത്തെ മൊറട്ടോറിയം അടക്കം പരമാവധി അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ലഭിക്കും. പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തില്‍ വിളനഷ്ടം സംഭവിച്ചവര്‍ക്കു ജില്ലയിലെ ഉത്പാദന വായ്പതോത് അനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ വായ്പകള്‍ക്കും അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. ദീര്‍ഘകാല കൃഷി വായ്പകള്‍ക്കും കാര്‍ഷിക അനുബന്ധമായ പശു, ആട്, കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ തുടങ്ങിയ വായ്പകള്‍ക്കും 12 മാസം മുതല്‍ 18 മാസം വരെ മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൊറട്ടോറിയം ലഭിച്ചവരുടെ വില്ലേജ് ഇത്തവണയും പ്രളയബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷവും അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അപേക്ഷിക്കാത്തവര്‍ക്ക് കുടിശിക ഇല്ലെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം അപേക്ഷിക്കാം. 25ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെടും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍