സ്വിസ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപം: ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം താഴേയ്ക്ക്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വിസ് ബാങ്കുകളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് 74ാം സ്ഥാനത്തായി. 
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 15 സ്ഥാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി 73ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. 
ഇന്ത്യന്‍ വ്യക്തികളുടെ കമ്പനികളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തില്‍ 0.07 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
26 ശതമാനം നിക്ഷേപത്തോടെ ബ്രിട്ടനാണ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ആദ്യ അഞ്ചുസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് 50 ശതമാനത്തിലധികം ഫണ്ടാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍