സഹചാരി പദ്ധതിയുമായി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്

മലപ്പുറം: ഭിന്നശേഷിക്കാരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുറത്തും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സഹചാരി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ പഠനത്തിലും മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ പോലുള്ള വിവിധ പരിപാടികള്‍ വഴി സഹായിക്കുന്ന എന്‍സിസി, എന്‍എസ്എസ്, സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജകര്‍. പദ്ധതി പ്രകാരം ജില്ലയിലെ മൂന്നു യൂണിറ്റുകള്‍ക്കു പുരസ്‌കാരം നല്‍കും. ഈ വര്‍ഷത്തെ പുരസ്‌കാരത്തിനു 201819 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക. 10,000 രൂപയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും ഫലകവും ഉള്‍പ്പെടുന്നതായിരിക്കും പുരസ്‌കാരം. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവയെയും പുരസ്‌കാരത്തിനു പരിഗണിക്കും. യൂണിറ്റ് തയാറാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് (ഫോട്ടോകള്‍ സഹിതം) സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ ശിപാര്‍ശയോടുകൂടി 30 നകം ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസര്‍, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, മലപ്പുറം എന്ന വിലാസത്തില്‍ നല്‍കണം.ഫോണ്‍: 0483 2735324.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍