വ്യാജ തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സിയാലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

നെടുമ്പാശേരി: കൊച്ചിന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ലിമിറ്റഡില്‍ (സിയാല്‍) തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി ഏജ ന്‍സികളും വ്യക്തികളും ഉദ്യോഗാ ര്‍ത്ഥികളെ സമീപിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതി നെ തിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണ മെന്നും സിയാല്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സിയാലിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിരവധി തസ്തികകള്‍ ഒഴിവുണ്ടെന്നും അതി നായി തങ്ങള്‍ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും കാണിച്ച് ചില ഏജന്‍സികളും വെബ്‌സൈറ്റുകളും പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക അഭിമുഖത്തിന് പരിഗണിക്കണമെങ്കില്‍ നിശ്ചിത തുക ഈ ഏജന്‍സികള്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ സിയാലിലോ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളിലോ തൊഴില്‍ ഒഴിവു കളില്ല. ഭാവിയില്‍ ഒഴിവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പത്രങ്ങളിലും ംംം.രശമഹ.മലൃീ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌ സൈറ്റിലും അറിയി പ്പുണ്ടാകും. എല്ലാ തസ്തികകള്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാണ് അപേ ക്ഷി ക്കേണ്ടത്. തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ചില ഏജന്‍സികള്‍ ക്കെതിരെ സിയാല്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ുൃീ@രശമഹ.മലൃീ എന്ന ഇമെയിലില്‍ അറിയിക്കണം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍