ടി വി ബാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Uncategorized

ഡല്‍ഹി കര്‍ഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറിക്കു സമീപം നടന്ന സത്യാഗ്രഹം ടി വി ബാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *